Mądry przed szkodą

System monitorowania i diagnostyki maszyn

O systemie

System monitorowania i diagnostyki maszyn Somar SA oparty na iskrobezpiecznych czujnikach, wraz z układami odbioru, gromadzenia i wizualizacji danych, monitoruje stan techniczny maszyn i urządzeń przeznaczonych do pracy w strefach zagrożonych wybuchem. Bezprzewodowy system ma funkcjonalność analizy predykcyjnej.

Sposób działania

Pomiary

Bezprzewodowe
czujniki drgań

WS-YT1

Odbiór danych

Odbiornik
radiowy

ITR-2

Wizualizacje
w pobliżu obiektu

Lokalna stacja
diagnostyczna

LDS-3

Gromadzenie
i analiza danych

Serwery

 • wariant stacjonarny
 • wariant chmurowy

Wizualizacja
i raportowanie

Komputery, laptopy, smartfony, tablety

Zalety

Prosta i szybka instalacja

 • Bezprzewodowe czujniki łatwe
  w integracji z obiektem

Monitorowanie stanu obiektu, alarmy

 • Zmniejszenie liczby pracowników
  do obsługi obiektu

Wykresy aktualne i historyczne

 • Modele analityczne, prognozy

Wyprzedzające informacje o potencjalnych zagrożeniach

 • Zoptymalizowanie planów dotyczących terminów serwisu oraz krótsze postoje związane z wymianą uszkodzeń

Optymalizacja prac serwisowych

 • Możliwość oceny trwałości i jakości części zamiennych oraz skuteczności akcji remontowych

System monitorowania i diagnostyki maszyn polecamy:

Kopalniom
węgla kamiennego